PL EN
BUDYNKI PASYWNE - ANALIZA ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ŚCIAN
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 27-03-2018
 
BoZPE 2012;(1):47–53
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Dążenie do zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych w połączeniu ze wzrostem cen energii przyczyniło się do poszukiwania rozwiązań mających na celu obniżenie kosztów eksploatacji budynków. Stanowi to doskonały powód do uświadomienia korzyści wynikających z użytkowania różnego rodzaju urządzeń i sprzętu o niższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Ogrzewanie budynku pochłania znaczną część całkowitego zużycia energii, dlatego też można znacznie obniżyć koszty eksploatacji poprzez zmniejszenie zapotrzebowanie na energię do ich ogrzewania. Osiągnięcie tego celu jest możliwe m.in. przez polepszenie izolacyjności cieplnej budynków. Oznacza to postawienie nowych wyzwań przed inżynierami, którzy powinni tworzyć i promować budownictwo energooszczędne. Ostatnio dziedzina ta rozwija się bardzo dynamicznie. Celem działań jest osiągnięcie standardu budynku zero-energetycznego. Wymagania dotyczące ochrony cieplnej dla nowo wznoszonych budynków narzucają konieczność stosowania wysokiej izolacyjności cieplnej przegród. Wiele nowoczesnych oraz starych, dobrze znanych, ale unowocześnionych materia-łów jest wykorzystywane w nowych rozwiązaniach przegród. Przegląd i analiza energooszczędnych rozwiązań konstrukcji budynków to główne tematy tego opracowania. Przegląd przedstawia rozwiązania, które są obecnie używane i dostępne na polskim rynku.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535