PL EN
PARAMETRY CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWE NAROŻNIKA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ WYKONANEJ W TECHNOLOGII SZKIELETOWEJ DREWNIANEJ I STALOWEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa
Data publikacji: 16-04-2019
 
BoZPE 2018;(2):79–85
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono analizę porównawczą mostka cieplnego naroża ściany zewnętrznej wykonanego w technologii lekkiego szkieletu stalowego i technologii szkieletu drewnianego. Dodatkowo rozważono dwa przypadki obejmujące szkieletową konstrukcję z profili cienkościennych pełnych i Thermo. Na drodze symulacji komputerowej dokonano analizy cieplno-wilgotnościowej badanego złącza przegrody zewnętrznej. Obliczenia numeryczne wykonano w oparciu o MES z użyciem programu ANSYS.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535