PL EN
ANALIZA PARAMETRÓW DETERMINUJĄCYCH ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO DLA BUDYNKÓW JEDNOKONDYGNACYJNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Technical University of Košice
Data publikacji: 20-04-2018
 
BoZPE 2012;(2):22–28
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono analizę wpływu wybranych rozwiązań architektonicz-nych i materiałowo-konstrukcyjnych na wartość rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania jednokondygnacyjnych budynków mieszkalnych (typu bunga-low). Analizie poddano współczynnik kształtu, izolacyjność cieplną przegród - współczynnik przenikania ciepła, orientację w stosunku do stron świata, mostki termiczne, wielkość przeszklenia budynków, zyski ciepła od promieniowania sło-necznego. Przedstawiono histogramy oraz współczynniki regresji.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535