PL EN
OPTYMALIZACJA OGRZEWANIA KOŚCIOŁÓW FILIALNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 21-02-2018
 
BoZPE 2015;(1):165–170
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Omówiono specyfikę funkcjonowania niewielkich obiektów sakralnych, jakimi są kościoły filialne. Przedstawiono analizę systemów ogrzewania istniejących w kościołach filialnych archidiecezji częstochowskiej oraz wskazano możliwości optymalizacji ogrzewania tych obiektów.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535