PL EN
OGRANICZANIE ZUŻYCIA ENERGII DO OGRZEWANIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa
2
Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska
Data publikacji: 07-12-2018
 
BoZPE 2018;(1):43–50
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Dalszy rozwój cywilizacyjny i gospodarczy ludzkości będzie wiązał się ze wzrostem zużycia energii. W obliczu stałego wzrostu popytu na energię jednym z istotnych zagadnień będzie jej oszczędność i efektywne wykorzystanie. W artykule przedstawiono przewidywane energetyczne efekty działań ograniczających zużycie energii do ogrzewania budynków mieszkalnych do poziomu 65÷70 kWh (m2rok). Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że możliwa jest redukcja zużycia energii do ogrzewania budynków mieszkalnych o około 67% w stosunku do stanu z 2011 roku. Efekt energetyczny przełoży się oczywiście bezpośrednio na efekt: ekonomiczny, ekologiczny, użytkowy i społeczny.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535