PL EN
OCENA WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ DREWNA BRZOZY POD KĄTEM PRZYDATNOŚCI NA KONSTRUKCJE BUDOWLANE
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Data publikacji: 16-04-2019
 
BoZPE 2018;(2):117–122
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena wytrzymałości mechanicznej drewna brzozy pod kątem zastosowania tego gatunku także na konstrukcje nośne, oprócz elementów wykończeniowych. W specjalistycznych laboratoriach zbadano w trzech powtórzeniach siły niszczące i przemieszczenia na powietrzno suchych próbkach o normowych kształtach i wymiarach. Na podstawie pomiarów obliczono średnie doraźne wytrzymałości tego drewna na: zginanie, które wyniosło aż 110,47 MPa; na ścinanie w poprzek włókien, które było równe 7,00 MPa; na rozciąganie w poprzek włókien, którego wartość osiągnęła poziom 3,92 MPa; na rozciąganie wzdłuż włókien, które określono na 96,27 MPa i na ściskanie wzdłuż włókien, gdzie otrzymano wytrzymałość 60,97 MPa. Tak korzystne kształtowanie się cech mechanicznych pozwoliło sformułować wniosek o przydatności tego gatunku na dowolne elementy konstrukcyjne i łączniki drewniane.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535