PL EN
OCENA WPŁYWU RECYKLATÓW Z BUTELEK PET NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI BETONU
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa
Data publikacji: 07-12-2018
 
BoZPE 2018;(1):51–56
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Omówiono wpływ odpadów politerftalenu etylenu (PET) na właściwości mieszanki betonowej i betonu. Przedstawiono wyniki badań dla betonów niemodyfikowanych i modyfikowanych dodatkiem rozdrobnionych zużytych butelek PET w ilości 5% masy cementu. Beton wykonano na bazie cementu portlandzkiego CEM I 42,5R i mieszanki kruszyw bazaltowych i piasku. Na podstawie analizy literatury oraz przeprowadzonych badań eksperymentalnych stwierdzono, iż beton, który w swoim składzie zawiera recyklat PET, może znaleźć zastosowanie między innymi w obiektach infrastruktury drogowej, np.: chodniki, podbudowy dla autostrad. Koncepcja produkcji betonu „przyjaznego dla środowiska” doskonale wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju, który w obecnych czasach jest jednym z podstawowych czynników determinujących rozwój gospodarczy.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535