PL EN
OCENA PRAWIDŁOWOŚCI ROZLICZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH NA PODSTAWIE WSKAZAŃ PODZIELNIKÓW CIEPŁA
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa
Data publikacji: 16-04-2019
 
BoZPE 2018;(2):103–110
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł omawia problem niedostosowania metody rozliczania kosztów ogrzewania lokali w budynkach wielorodzinnych z zastosowaniem indywidualnych podzielników ciepła do faktycznych warunków eksploatacji mieszkań. Autorzy przedstawili w nim własne ustalenia wynikające z analizy danych dotyczących zużycia ciepła i kosztów c.o. w budynkach wielorodzinnych osiedla mieszkaniowego oraz przeprowadzonych oględzin lokali mieszkalnych. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące przyczyn zawyżania kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych ustalanych na podstawie odczytów wskazań podzielników ciepła.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535