PL EN
NUMERYCZNA ANALIZA ZŁĄCZA PRZEGRODY ZEWNĘTRZNEJ WYKONANEJ W TECHNOLOGII SZKIELETOWEJ DREWNIANEJ I STALOWEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa
2
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Data publikacji: 06-02-2018
 
BoZPE 2017;(1):111–120
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono analizę porównawczą mostka cieplnego połączenia ściany zewnętrznej ze stropem w przekroju z nadprożem okiennym. Rozważono dwa przypadki obejmujące szkieletową konstrukcję drewnianą oraz lekki szkielet stalowy. Na drodze symulacji komputerowej dokonano analizy cieplno-wilgotnościowej badanego złącza przegrody zewnętrznej. Obliczenia numeryczne wykonano w oparciu o MES przy użyciu programu ANSYS.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535