PL EN
ANALIZA WPŁYWU SEPAROWANYCH POPIOŁÓW DENNYCH NA MROZOODPORNOŚĆ BETONU
 
Więcej
Ukryj
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Data publikacji: 05-02-2018
 
BoZPE 2017;(1):47–54
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania węgla (UPS) w postaci popiołów pochodzących z elektrowni i elektrociepłowni stanowi dziś duże wyzwanie. W przypadku UPS z kotłów pyłowych zagadnienia wpływu ich dodatku do mieszanek betonowych są powszechnie znane w odniesieniu do właściwości reologicznych, wytrzymałości, trwałości, mrozoodporności i odporności na korozję betonu. Jednak w przypadku popiołów z kotłów fluidalnych ich wpływ na powyższe właściwości nie został w chwili obecnej jednoznacznie zdefiniowany. W artykule przedstawiono wyniki badań mrozoodporności betonów zawierających różne frakcje popiołów dennych z kotłów pyłowych i fluidalnych. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość zastąpienia części kruszywa bądź cementu popiołem przy zachowaniu wymagań stawianych betonom w odniesieniu do ich odporności na działanie mrozu.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535