PL EN
NANOMODYFIKOWANE KOMPOZYTY Z CEMENTU PORTLANDZKIEGO CEMENTOWE Z AKTYWACJĄ ALKALICZNĄ
 
Więcej
Ukryj
1
National University ”Lviv Polytechnic”, Ukraine
Data publikacji: 06-02-2018
 
BoZPE 2016;(2):61–66
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono szybkotwardniejące kompozyty z cementu portlandzkiego modyfikowane ultradrobnymi dodatkami mineralnymi oraz domieszkami superplastyfikatora polikarboksylanowego i aktywatora alkalicznego. Nanocząstki systemów mikroheterogenicznych charakteryzują się wysokimi wartościami powierzchni właściwej międzyfazowej oraz "nadmiarem energii powierzchniowej", co powoduje bardziej kompletny synergiczny efekt działania innych składników. Uzyskano możliwość zwiększenia aktywności alkalicznej fazy ciekłej ze względu na interakcje siarczanu sodu i wodorotlenku wapnia w obecności ultradrobnych cząstek aluminium zawierających takie dodatki, jak metakaolin.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535