PL EN
NANOMODYFIKOWANY BETON CEMENTOWO-PIASKOWY
 
Więcej
Ukryj
1
Federal State Budget Educational Institutional of Higher Professional Education «Bryansk State Technological Academy of Engineering», Russia
Data publikacji: 30-05-2018
 
BoZPE 2013;(2):66–70
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono badania fizycznych i mechanicznych właściwości betonu cementowo-piaskowego modyfikowanego domieszkami nanodyspersyjnymi, jak na przykład wodna zawiesina szungitu (Karelia, Rosja). Domieszkę uzyskano poprzez ultradźwiękową dyspersję proszku szungitowego zredukowanego w wodzie w obecności stabilizatora.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535