PL EN
Modelowanie dynamiczne instalacji termofotowoltaicznych
 
Więcej
Ukryj
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw
Data publikacji: 23-12-2019
 
BoZPE 2019;(1):103–113
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię z odnawialnych źródeł konieczne jest poszukiwanie nowych sposobów jej pozyskania. Jednym ze sposobów na maksymalizację wykorzystania promieniowania słonecznego jest konstrukcja hybrydowych kolektorów słonecznych. Są one w stanie generować energię elektryczną z wyższą sprawnością niż standardowe instalacje ze względu na układ chłodzenia cieczowego, dodatkowym zyskiem jest podgrzewanie wody do późniejszego wykorzystania do celów grzewczych. W pracy przedstawiono model dynamiczny oraz analizę parametrów pracy monokrystalicznego panelu fotowoltaicznego połączonego z kolektorem, tworzących prototypowy układ PVT. Na podstawie badań eksperymentalnych wyznaczono charakterystyki prądowo-napięciowe i prądowo-mocowe części fotowoltaicznej oraz parametry cieplne pracy układu, które posłużyły do walidacji stworzonego modelu dynamicznego instalacji. Symulacje przeprowadzone w programie TRNSYS pozwoliły na analizę pracy różnych układów w trakcie roku.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535