PL EN
WIELOKRYTERIALNA ANALIZA PORÓWNAWCZA WYROBÓW Z AUTOKLAWIZOWANEGO BETONU KOMÓRKOWEGO MODYFIKOWANEGO MATERIAŁAMI RECYKLINGOWYMI
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury
Data publikacji: 12-02-2018
 
BoZPE 2017;(2):29–36
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule dokonano oceny porównawczej wyrobów z autoklawizowanego betonu komórkowego modyfikowanego dodatkami w postaci odpadów z tworzyw sztucznych i naturalnych odrzutów poprodukcyjnych za pomocą analizy wielokryterialnej. Do modyfikacji użyto regranulatu polistyrenu wysokoudarowego poddanego pulweryzacji oraz mączki chalcedonitowej powstałej jako odpad poprodukcyjny w kopalni chalcedonitu. Na podstawie przeprowadzonej analizy najkorzystniejszym materiałem do modyfikacji autoklawizowanego betonu komórkowego jest dodatek w postaci polistyrenu wysokoudarowego. Tworzywo użyte do modyfikacji jest produktem odpadowym wpływającym korzystnie na poprawę właściwości fizyko-mechanicznych badanego wyrobu. Materiał ten spowodował wzrost wytrzymałości na ściskanie o 40% oraz obniżenie współczynnika absorpcji wody o 37% w stosunku do tradycyjnego wyrobu.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535