PL EN
SYMULACJA POWSTAWANIA WARUNKÓW TERMICZNYCH W STREFIE NAPROMIENIANIA PROMIENNIKA PODCZERWIENI
 
Więcej
Ukryj
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Building and Environmental Engineering Heat, Gas supply and Ventilation Department, Ukraine
2
Lviv Polytechnic National University, Department of Labor Protection, Ukraine
Data publikacji: 12-02-2018
 
BoZPE 2017;(2):83–90
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Jedną z ważnych kwestii polityki energetycznej UE i Ukrainy jest oszczędne użytkowanie energii. Efektywnym sposobem zapewnienia odpowiednich warunków temperaturowych w zakładach produkcyjnych jest wykorzystanie promienników podczerwieni. Główną zaletą tego sposobu ogrzewania jest to, że ogrzewa się tylko obszary, w których jest ono wymagane. Celem publikacji było matematyczne modelowanie reżimu cieplnego w obszarze napromieniania przez promiennik podczerwieni, który został zaprojektowany na podstawie wyników badań. Rezultatem modelowania matematycznego było określenie natężenia promieniowania promiennika podczerwieni na daną powierzchnię w zależności od temperatury powierzchni promiennika, temperatury powietrza na zewnątrz, temperatury powietrza w pomieszczeniu oraz powierzchni podłogi. Do wykonania analizy matematycznej użyto pakietu MathCAD 15.01.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535