PL EN
SZKOLENIE SPECJALISTÓW W ZAKRESIE ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII DLA BUDOWNICTWA MIESZKANOWEGO, PRZEMYSŁOWEGO I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Building Sciences (NIISF RAASN)
2
Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Building Sciences (NIISF RAASN) Institute of Urban Development NIISF RAASN
Data publikacji: 12-02-2018
 
BoZPE 2017;(2):51–56
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł dotyczy warunków i zadań, jakie stoją przed instytucjami edukacyjnymi przygotowującymi specjalistów branży budowlanej do wdrażania innowacyjnych, efektywnych, zaawansowanych technologii. Wnikliwie zbadano i przeanalizowano kwestie wdrożenia szkoleń i przekwalifikowania specjalistów w zakresie inwestycji budowlanych, infrastruktury mieszkaniowej, przemysłowej i użyteczności publicznej. Zaproponowano nowe innowacyjne podejście do poprawy wiedzy i umiejętności specjalistów oraz kadry kierowniczej, tak aby mogli sprostać aktualnym wymaganiom i rozwiązaniom technicznym. Określono i zweryfikowano główne kierunki i trendy rozwoju profesjonalnego szkolenia zawodowego w Federacji Rosyjskiej.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535