PL EN
Instrukcja dla autorów
 
Artykuł należy przygotować a podstawie załączonej poniżej instrukcji wyłącznie w języku angielskim.
Zamieszczone instrukcje dla Autorów odnośnie edytorskiego opracowania tekstu są gotowymi szablonami artykułu.

Posiadanie numeru ORCID jest wymagane dla wszystkich autorów/współautorów artykułu, bez względu na status (pracownik, student) i afiliację.

W przypadku wykorzystywania fragmentów publikacji, zdjęć, opracowań tabelarycznych, wykresów czy rysunków innych autorów Autor/Autorzy artykułu są zobowiązani do powołania się na źródło bądź wskazania dostępu do treści publikacji na podstawie odpowiedniej licencji lub uzyskania zgody od autora na wykorzystanie tych materiałów w swoim artykule.

W punkcie Informacje/Podziękowania prosimy o zamieszczenie wzmianki na temat wkładu poszczególnych Autorów lub podmiotów w powstanie publikacji, jej oryginalności, źródeł jej finansowania czy ewentualnych podziękowań.

Do sporządzenia bibliografii należy stosować styl harwardzki.

W tekście proszę zaznaczyć sposób cytowania swojego artykułu:
Nazwisko Autora/Autorów i pierwsza litera imienia z kropką, Tytuł artykułu, Construction of Optimized Energy Potential (CoOEP), Vol. x, No x/20xx, xx-xx, DOI: 10.17512/bozpe.20xx.x.xx

Dane dotyczące numeru czasopisma i DOI zostaną uzupełnione przez Wydawcę.

Artykuł sporządzony zgodnie z poniższą instrukcją należy przesłać do redakcji online wyłącznie przez stronę internetową czasopisma (www.bozpe.bud.pcz.pl) z panelu Wyślij swój artykuł.
Artykuły sporządzone niezgodnie z wytycznymi oraz nadesłane na skrzynkę redakcji nie będą przyjmowane.

Instruction for Authors.docx
 
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535