PL EN
Informacje dla recenzentów
 
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym jest czasopismem recenzowanym. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zawarto w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

Recenzję należy wykonać online poprzez stronę internetową czasopisma (www.bozpe.bud.pcz.pl) z panelu Wyślij swój artykuł.

Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.pdf
European Peer Review Guide. Integrating Policies and Practices into Coherent Procedures.pdf
 
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535