PL EN
WPROWADZENIE DO WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII LOTNICZYCH W BADANIACH TERMOWIZYJNYCH BUDYNKÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2
Centrum Technologii Kosmicznych, Instytut Lotnictwa, Warszawa
Data publikacji: 08-02-2018
 
BoZPE 2016;(1):33–40
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł omawia tematykę efektywności energetycznej w budownictwie oraz wykorzystanie bezzałogowych systemów latających do badania energochłonności budynków. Przedstawiono pojęcie efektywności energetycznej w budynkach, jej znaczenie oraz wpływ na środowisko. Przybliżono zagadnienia wpływu budynków na środowisko w szczególności poprzez straty ciepła. Omówiono również sposoby oraz znaczenie badań termowizyjnych. Zaprezentowano klasyfikację samolotów bezzałogowych przystosowanych do wykorzystania w badaniach termowizyjnych. Temat został omówiony zarówno pod kątem charakterystyki energetycznej, konstrukcji, jak i wad oraz zalet stosowania takich rozwiązań. Dokonano również analizy obecnych ścieżek rozwoju w tej dziedzinie, wskazano także pewne problemy i wątpliwości.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535