PL EN
WPŁYW KSZTAŁTU I KUBATURY BUDYNKÓW NA ICH WSKAŹNIK ZWARTOŚCI
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 06-02-2018
 
BoZPE 2016;(2):75–80
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule scharakteryzowano wskaźnik zwartości budynków - jeden z parametrów determinujących straty ciepła przez przegrody zewnętrzne. Zestawiono wzory na pole powierzchni i objętość brył. Analizowano zmianę wskaźnika zwartości tych brył przy zmianie ich formy geometrycznej i objętości.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535