PL EN
IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH WYKONANYCH Z BALI PEŁNYCH
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 08-02-2018
 
BoZPE 2016;(1):21–26
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedstawiono wpływ zmian w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 1 stycznia 2014 roku na konstrukcje zewnętrznych przegród budowlanych wykonanych z bali pełnych.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535