PL EN
GEOMETRYCZNA I KINEMATYCZNA ANALIZA TURBULENTNEGO PRZEPŁYWU STRUMIENIA DLA UZYSKANIA EFEKTYWNEJ ENERGETYCZNIE WENTYLACJI
 
Więcej
Ukryj
1
National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine
2
Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine
Data publikacji: 08-02-2018
 
BoZPE 2016;(1):15–20
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawiono podejście do oceny intensywności przepływu powietrza w turbulentnej warstwie granicznej. Podejście to wykorzystuje geometryczną i kinematyczną analizę uproszczonego schematu jej makrostruktury. Zaprezentowana analiza jest kontynuacją badań przeprowadzonych przez profesora Wydziału Ciepła i Wentylacji Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury Andrzeja Tkaczuka. Otrzymana wartość maksymalnej intensywności turbulentnego przepływu jest zbieżna ze znanymi już danymi eksperymentalnymi. Podejście to pozwala na oszacowanie parametrów turbulentnego przepływu powietrza w wentylacji w celu optymalizacji pod kątem jej efektywności energetycznej.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535