PL EN
MODELOWANIE GEOMETRYCNE BURZLIWYCH PLASKICH STRUMIENÓW W TOWARZYSZĄCYCH I PRZYPADKOWYCH PRZEPŁYWACH
 
Więcej
Ukryj
1
National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”
2
Kyiv National University of Construction and Architecture
Data publikacji: 21-02-2018
 
BoZPE 2015;(1):70–77
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Proponowane podejście do opisy burzliwych (turbulentnych) strumienów w towarzyszących i przypadkowych (зустрічних) strumieni bez użycia współczynników badawczych i stopniów dodatkowych (lepkość burzliwośti (turbulęntności), długość ścieżki mieszania itp.). Opiera się na teorii opracowanej przez profesora Kijóewskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury A.Y.Tkaczuka. Analogia między przepływami cieczy idealnej i rozwiniętym burzliwym pozwala do opisywania powierzchni pęknięcia części prędkośći tangencìalnej przez zasłoną wiru. Kontynuacją tego kierunku badań jest opis strumienów przepływu o dużych wirach (kluby) za pomocą geometrycznej i kinematycznej analizy jej makrostruk-tury. Wyniki dobrze zgadzają się z powszechnie znanymi danymi eksperymental-nymi. Analitycznie uzyskane są warunki istnienia struminia w przepływie przeciw-nym. Takie podejście powinno pomóc w rozwoju nowych dystrybucyjnych urządzeń dla energooszczędej organizacji wymiany powietrza.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535