PL EN
ZASADY FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ PROEKOLOGICZNYCH
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 21-02-2018
 
BoZPE 2015;(1):85–90
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule omówiono rodzaje dofinansowań, jakie mogą uzyskać osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i organizacje publiczne na zainwestowanie w proekologiczne technologie. Dofinansowania obejmują głównie założenie systemów opartych na odnawialnych źródłach energii, poprawę parametrów energetycznych budynków. Przedstawiono finansowanie ze środków krajowych, Unii Europejskiej, jak też innych źródeł zagranicznych.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535