PL EN
KOŚCIOŁY FILIALNE - EKOLOGICZNE ASPEKTY EKSPLOATACJI
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 08-02-2018
 
BoZPE 2015;(2):70–74
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono współczesne kościoły filialne usytuowane na terenie archidiecezji częstochowskiej. Dokonano analizy ekologicznych aspektów funkcjonowania tych obiektów i potwierdzono zasadność ich wznoszenia na terenach rozległych terytorialnie parafii.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535