PL EN
Energooszczędny kwartał mieszkaniowy
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Data publikacji: 23-12-2019
 
BoZPE 2019;(1):47–57
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Podjęto problematykę istniejących kwartałów mieszkaniowych w miastach, a ściślej ich możliwości przekształceń mających na celu uzyskanie korzystniejszych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, w tym ekologicznych i energooszczędnych. Problematyka przekształceń w zakresie przekształceń funkcjonalnych dotyczy: - stworzenia atrakcyjnej, wzbogaconej o zieleń przestrzeni dla mieszkańców, - wprowadzenia podziemnych miejsc do garażowania, - poprawy estetyki i higieny miejsc do gromadzenia odpadów stałych. W zakresie zagadnień związanych z ekologią i energooszczędnością przedstawione treści dotyczą: - gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej, - pozyskiwania i akumulacji energii słonecznej ze ścian, - pozyskiwania i akumulacji ciepła z dachu, - pozyskiwania i akumulacji ciepła z dróg i chodników, - pozyskiwania ciepła odpadowego od pojazdów. Artykuł prowadzi do konkluzji mającej na celu zwrócenie uwagi na metodykę prezentowanych przekształceń - możliwą do rozpowszechniania na terenie wielu miast polskich.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535