PL EN
DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI Z OGNIWAMI PV W
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny
Data publikacji: 12-02-2018
 
BoZPE 2017;(2):115–120
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule zawarto informacje o instalacji z ogniwami fotowoltaicznymi, wykorzystywanymi do produkcji energii elektrycznej dla potrzeb inwestora oraz odsprzedaży. Instalacja pracuje w miejscowości Krzyżanowice na południu Polski. W części doświadczalnej tej pracy przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych instalacji PV.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535