PL EN
WARUNKI EKSPLOATACJI BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH A ZUŻYCIE CIEPŁA DO ICH OGRZEWANIA
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 20-04-2018
 
BoZPE 2012;(2):60–73
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Długotrwała bądź nieprawidłowa eksploatacja budynku, szczególnie przy niskich nakładach na remonty, może prowadzić do częściowego niszczenia substancji budowlanej oraz zwiększania kosztów ogrzewania. W artykule przeprowadzono analizę wpływu wybranych cech związanych z eksploatacją budynków, ich stanem technicznym oraz systemami centralnego ogrzewania na sezonowe zużycie ciepła do ogrzewania pomieszczeń dla grupy budynków oświatowych, głównie szkół podstawowych.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535