PL EN
OCENA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW FOTOKATALITYCZNYCH
Alina Pietrzak 1  
,   Bogdan Langier 1  
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 05-02-2018
 
BoZPE 2017;(1):15–20
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule omówiono fotokatalityczne właściwości dwutlenku tytanu oraz jego zastosowania w technologii kompozytów cementowych. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych cementu TioCem® CEM II/A-S 42,5R i cementu portlandzkiego CEM I 42,5R w oparciu o testy wykonane na beleczkach z zaprawy normowej oraz zaprawy na bazie piasku i kruszywa drobnego.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535