PL EN
OCENA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ PRZEGRODY Z ELEWACJĄ WENTYLOWANĄ
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 06-02-2018
 
BoZPE 2016;(2):93–102
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Ściany zewnętrzne z systemami elewacyjnymi tworzącymi przestrzenie wentylowane są coraz szerzej stosowane, tak w przypadku nowych budynków, jak i modernizacji istniejących obiektów. Charakterystyczną cechą tych systemów, nie do końca właściwie uwzględnianą w obliczeniach bilansu cieplnego pomieszczeń i całego budynku, są łączniki mechaniczne przebijające izolację cieplną, stanowiące punktowe mostki cieplne. Wpływ punktowych mostków cieplnych, często wykonanych z aluminum, czyli materiału o bardzo wysokiej przewodności cieplnej, radykalnie powiększa straty ciepła przenikającego przez tego rodzaju przegrody budowlane. W artykule dokonano analizy wpływu łączników mechanicznych w systemach elewacji wentylowanych na izolacyjność przegrody zewnętrznej oraz zawarto propozycję rozwiązania umożliwiającego spełnienie wymagań warunków budowlanych na najbliższą przyszłość, to jest od roku 2021 (2019).
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535