PL EN
OCENA ODDZIAŁYWANIA BUDYNKÓW NA ŚRODOWISKO W SŁOWACJI
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Environmental Engineering, Civil Engineering Faculty
Data publikacji: 20-04-2018
 
BoZPE 2012;(2):53–59
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Ocena oddziaływania budynków na środowisko tworzy szczególny zespół działań ukierunkowanych na systematyczną i obiektywną ocenę budynków. Działania te pro- wadzą do projektowania, budowy i eksploatacji budynków w odniesieniu do kryteriów zrównoważonego rozwoju. Program oceny oddziaływania budynków na środowisko (BEAS) został opracowany w Słowacji w Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technicznego w Koszycach. W opracowaniu przedstawiono założenia BEAS stosowane w warunkach Republiki Słowackiej.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535