PL EN
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH WYKORZYSTUJĄCYCH OKNA SŁONECZNE
 
Więcej
Ukryj
1
Lviv Polytechnic National University, Ukraine
Data publikacji: 16-04-2019
 
BoZPE 2018;(2):65–70
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Postęp techniczny stwarza możliwości i warunki do zastosowania w budynkach różnych systemów grzewczych i wentylacji, co pozwala kształtować odpowiedni mikroklimat i komfort użytkowania pomieszczeń. Jednak jednym z głównych aspektów wyboru rodzaju instalacji pozostają względy ekologiczne i ekonomiczne funkcjonowania tych systemów. W artykule omówiono efektywność energetyczną systemów grzewczych wykorzystujących tzw. okna słoneczne. Dane przytoczone w artykule zawierają informacje o temperaturze nośnika ciepła okna słonecznego i charakterze zmiany mocy cieplnej w czasie. Stwierdzono, że zaproponowany model okna słonecznego dobrze oddaje warunki jego funkcjonowania i może być stosowany w projektowaniu systemów opartych na wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego. Wyniki badań mogą być przydatne przy planowaniu i wyborze miejsca lokalizacji instalacji wykorzystującej energię promieniowania słonecznego na terenie Ukrainy.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535