PL EN
ARCHITEKTURA ENERGOEFEKTYWNA I WYKORZYSTANIE OZE W SKALI MIASTA
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Data publikacji: 05-02-2018
 
BoZPE 2017;(1):89–94
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Tworzenie dzielnic efektywnych energetycznie jest jednym z ciekawszych zjawisk ostatnich lat i tendencji rozwojowych wielu europejskich miast. W kompleksowości aspektów rozwoju miast i obszarów miejskich wyjątkowym wyzwaniem są działania na rzecz ochrony klimatu na wszystkich płaszczyznach planowania, a co się z tym wiąże - zmiana sposobu wykorzystywania energii, wprowadzenie energii odnawialnej i energetyki rozproszonej. Nowatorskie i innowacyjne rozwiązania proekologiczne na omówionych w artykule przykładach wyznaczają światowe standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w różnych skalach.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535