PL EN
EFEKTY ZWARTEGO PRZEPŁYWU GRUZOWEGO PRZEZ PÓŁCYLINDRYCZNĄ KONSTRUKCJĘ ANTYOSUWISKOWĄ
 
Więcej
Ukryj
1
Georgian Technical University, Ts. Mirtskhulava Water Management Institute, Tbilisi, Georgia
Data publikacji: 16-04-2019
 
BoZPE 2018;(2):35–44
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przeciwdziałanie zjawisku przepływu gruzowego jest realizowane na różne sposoby. Jak pokazała praktyka międzynarodowa, konstrukcje hydrotechniczne zajmują szczególne miejsce wśród struktur regulujących przepływy gruzowe. Mimo dużej różnorodności konstrukcji każda z nich ma ściśle określony cel. Specyfika związana z niebezpieczeństwem przepływu gruzowego w danym obszarze jest brana pod uwagę przy ich doborze. W pracy wskazano celowość zastosowania półcylindrycznych konstrukcji w otwartych kanałach stosowanych w celu regulowania przepływu gruzowego. Przedstawiono metodologię doboru elementów konstrukcyjnych. Przytoczono konkretny przykład obliczeń konstrukcyjnych oraz ilustracje graficzne.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535