PL EN
WPŁYW BUDYNKÓW ZEROENERGETYCZNYCH I PLUSENERGETYCZNYCH NA EMISYJNOŚĆ
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 15-05-2018
 
BoZPE 2014;(1):33–40
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule omówiono wpływ budynków o wysokiej klasie energetycznej na emisję zanieczyszczeń. Dokonano podziału budynków energooszczędnych pod względem ich zapotrzebowania na energię nieodnawialną. Scharakteryzowano budynki zeroenergetyczne i plusenergetyczne. Przedstawiono zasoby nieodnawialnych źródeł energii w Polsce oraz sposoby zmniejszenia emisji zanieczyszczeń.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535