PL EN
EFEKTYWNOŚĆ POMPY CIEPŁA A ZUŻYCIE CWU
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny
Data publikacji: 07-12-2018
 
BoZPE 2018;(1):31–36
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Omówiono jeden z obecnie najbardziej efektywnych sposobów wytwarzania ciepłej wody użytkowej (CWU), jakim jest zastosowanie powietrznej pompy ciepła ze zintegrowanym zasobnikiem wodnym. Przedstawiono zasadę działania takiego urządzenia w instalacji przygotowującej ciepłą wodę. Opisano także stanowisko badawcze ze wskazaniem wielkości mierzonych. W części analitycznej artykułu zawarto wybrane wyniki przeprowadzonych pomiarów, których celem było wyznaczenie wskaźników efektywności energetycznej i ekonomicznej zastosowania omawianego rozwiązania. Uzyskane wartości odniesiono do trzech cykli poboru wody, zbliżonych do cykli zalecanych w PN-EN 16147 do badań takich urządzeń.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535