PL EN
EKOLOGICZNY KOMPOZYT ŚCIENNY BETONOWO-GUMOWY
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 08-02-2018
 
BoZPE 2016;(1):61–66
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedstawiono analizę numeryczną wpływu impulsu siły działającej na ścianę wykonaną z bloczków betonowych z gumowymi wkładkami. Bloczek betonowy ma zatopione w trakcie realizacji procesu technologicznego wkładki gumowe o odpowiednio dobranym kształcie. Dzięki temu ściana posiada właściwości umożliwiające redukcję impulsu siły działającej prostopadle do jej powierzchni. Impuls siły powoduje powstanie fal mechanicznych, których propagację można zaobserwować, analizując rozkład naprężeń w przekroju poprzecznym ściany. Mierząc wartości naprężeń na powierzchniach czołowych rozpatrywanego modelu ściany, można ocenić skuteczność zastosowanego rozwiązania w porównaniu do ściany bez gumowych wkładek. Analizę numeryczną wykonano w programie ADINA.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535