PL EN
EKOLOGICZNE ASPEKTY POPRAWY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 21-02-2018
 
BoZPE 2015;(1):109–116
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono problemy dotyczące zanieczyszczenia środowiska produktami spalania paliw kopalnych przy wytwarzaniu energii do ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Oszacowano możliwość redukcji emisji w wyniku poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Szczególną uwagę zwrócono na ograniczenie efektu cieplarnianego.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535