PL EN
Dach zielony jako przyjazne rozwiązanie dla środowiska i ludzi na terenach zurbanizowanych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Data publikacji: 28-02-2020
 
BoZPE 2019;(2):95–105
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Dachy stanowią nieodłączny element budynków, które natomiast kształtują przestrzeń i krajobraz miejski. Na terenach zurbanizowanych pod zabudowę przeznacza się kilkaset metrów kwadratowych powierzchni dziennie. Wpływa to na zmniejszanie się terenów zielonych, co prowadzi do pogorszenia się jakości powietrza i mikroklimatu oraz do zmniejszenia bioróżnorodności. W celu utrzymania odpowiedniego areału powierzchni biologicznie czynnych konieczne jest znalezienie nowych sposobów na wprowadzenie zieleni do miast. Zachowanie niezmienności ekologicznej i odzyskanie zabudowanej przestrzeni umożliwia tworzenie zielonych dachów oraz fasad na istniejących i nowo projektowanych budynkach. Takie postępowanie wpływa korzystnie nie tylko na oddziaływanie budynku na środowisko miejskie, ale również pozwala wykorzystać każdy skrawek powierzchni w sposób wielofunkcyjny. W obliczu wysokich cen nieruchomości gruntowych projektanci poszukują ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań. Takie nowatorskie projektowanie pozwala na bezpośredni kontakt ze środowiskiem naturalnym społeczności miejskiej. Celem pracy jest przybliżenie problematyki projektowania dachów zielonych jako działania nowoczesnego i proekologicznego. W pracy zawarto przegląd literatury i zaprezentowano ciekawe pozycje dotyczące tego zagadnienia.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535