PL EN
URZĄDZENIE DO PNEUMATYCZNEGO PRZEŁADUNKU PELLET
 
Więcej
Ukryj
1
National University “Lviv Polytechnic”, Ukraine
Data publikacji: 08-02-2018
 
BoZPE 2016;(1):99–104
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przemysłowa produkcja pellet wymaga ich transportu na duże odległości, co wiąże się ze znacznym wzrostem ich ceny. Do transportu pellet zwykle wykorzystuje się specjalne samochody ciężarowe lub kontenery przeznaczone do przewozu materiałów granulowanych. W artykule przedstawiono badania nad własnościami związanymi z przeładunkiem oraz nad transportem plonów rolniczych i pellet. Analizowano prędkość przeładunku oraz powszechnie występujące sposoby transportu tych produktów. Stwierdzono, że parametry związane z przeładunkiem oraz sposoby transportu dla ziaren zbóż, kukurydzy, nasion strączkowych i oleistych oraz pellet są podobne. Zaproponowano wykorzystanie do przeładunku i transportu pellet przenośnika pneumatycznego przeznaczonego do transportowania oraz przeładunku plonów. Głównymi podzespołami urządzenia są wentylator wysokiego ciśnienia oraz przewód elastyczny do dozowania powietrza. Cykliczny charakter pracy urządzenia nie wymaga zastosowania drogiej bramy wjazdowej czy dozownika materiału.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535