PL EN
OPRACOWANIE ENERGOEFEKTYWNEGO DOPŁYWU POWIETRZA DO POMIESZCZEŃ O NIEDUŻEJ OBJĘTOŚCI ZE ŹRÓDŁAMI CIEPŁA
 
Więcej
Ukryj
1
Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine
2
Lviv Polytechnic National University, Ukraine
Data publikacji: 08-02-2018
 
BoZPE 2015;(2):15–23
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wiadomo, że najbardziej skutecznym sposobem nawiewu powietrza do pomieszczeń ze źródłami ciepła jest wentylacja wyciągowa ze zmiennym przepływem powietrza w zmiennych warunkach eksploatacyjnych. Zwiększanie szczelności pomieszczeń podwyższa wymagania do nawiewu powietrza. Aby zmniejszyć prędkość strumieni, należy zapewnić równomierny przepływ powietrza na wyjściu z jednostki nawiewu powietrza. Stosowane metody wentylacji na ogół nie spełniają tego wymogu. Zaproponowany sposób dopływu powietrza pozwala zapewnić równomierność dostarczania powietrza i likwidację nieprzewietrzanych stref przy zmianie wydatku przepływu powietrza.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535