PL EN
OKREŚLENIE RACJONALNEJ GRANICY ZMIAN SKŁADU BETONÓW MROZOODPORNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 18-05-2018
 
BoZPE 2013;(1):26–33
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono analizę wpływu mikrokrzemionki i domieszki napowietrzającej na mrozoodporność, nasiąkliwość i wytrzymałość na ściskanie kompozytów betonowych. Badanie mrozoodporności wykonano dla 150 cykli zamrożeń i rozmrożeń. Dla wybranych serii betonów wykonano badanie struktury porowatości stwardniałych betonów, które przeprowadzono przy użyciu urządzenia do automatycznej analizy obrazu z wykorzystaniem programu komputerowego Lucia Concrete. Wyznaczono m.in.: całkowitą zawartość powietrza w stwardniałym betonie, wskaźnik rozmieszczenia porówL , zawartość mikroporów A300, oraz wykres rozkładu porów powietrznych. Wykonano oznaczenia konsystencji mieszanki betonowej oraz zawartości powietrza.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535