PL EN
PROJEKTOWANIE SKŁADU BETONÓW Z DODATKIEM POPIOŁÓW LOTNYCH ORAZ ICH WPŁYW NA TEMPO PRZYROSTU WYTRZYMAŁOŚCI
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 20-04-2018
 
BoZPE 2012;(2):29–36
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki badań oceniających wpływ popiołów lotnych na parametry mieszanek betonowych i betonów. Na podstawie przeprowadzonych ba-dań stwierdzono, że popioły lotne są wartościowymi dodatkami do kompozytów be-tonowych. W przypadku zastosowania ich jako częściowego zamiennika cementu powodują spowolnienie tempa przyrostu wytrzymałości betonów w pierwszym eta-pie ich dojrzewania. Zastosowanie popiołów lotnych jako dodatkowego składnika betonów prowadzi do uzyskania już po 2 dniach kompozytów betonowych o wyż-szych wytrzymałościach w stosunku do betonów niemodyfikowanych popiołami.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535