PL EN
Cele i zakres
 

Cele


W periodyku „Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym” prezentowane są teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego budownictwa energooszczędnego, energoaktywnego, ekologicznego i zrównoważonego będące obecnie jednym z głównych nurtów w projektowaniu, realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych. Poruszane zagadnienia odnoszą się zarówno do konstrukcji budowlanych, materiałów i technologii, jak również do architektury, instalacji budowlanych oraz ochrony środowiska i ekologii. Zastosowanie energooszczędnych technologii daje możliwość oszczędzenia znacznych ilości energii zarówno w nowych jak i już istniejących budynkach, a także przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Celem czasopisma jest przedstawienie realizowanych opracowań naukowych i projektowych, z zakresu ww. tematyki zawierających perspektywiczne koncepcje możliwych rozwiązań konstrukcyjnych, organizacyjnych, technologicznych, ekonomicznych i eksploatacyjnych w obszarze energooszczędnego i ekologicznego budownictwa zrównoważonego. Czasopismo kierowane jest do szerokiego kręgu obiorców chcących wzbogacić swoją wiedzę w prezentowanej tematyce. Mamy nadzieję, że publikowane treści przyczynią się do podniesienia poziomu wiedzy na temat wznoszenia obiektów o niskim zapotrzebowaniu na energię, do minimalizacji nakładów materiałowych, energetycznych i finansowych na potrzeby ich realizacji i eksploatacji, a także do ochrony środowiska naturalnego oraz wdrażania idei zrównoważonego rozwoju w budownictwie.

Zakres


Zagadnienia rozpatrywane w publikacjach czasopisma „Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym” to:

 • Podstawy teoretyczne i metodyczne projektowania, wznoszenia i eksploatacji obiektów o niskim zapotrzebowaniu na energię,
 • Architektura energooszczędna i energoaktywna,
 • Konstrukcje budowlane, materiały i technologie energooszczędne,
 • Budownictwo ekologiczne i zrównoważone,
 • Audyting energetyczny w budownictwie,
 • Certyfikacja energetyczna w budownictwie,
 • Termomodernizacja budynków,
 • Budynek a zdrowie człowieka,
 • Mikroklimat wnętrz i komfort cieplny ludzi w pomieszczeniach w połączeniu z efektywnym wykorzystaniem energii,
 • Akustyka budowlana i urbanistyczna w aspekcie efektywnego wykorzystania energii,
 • Oświetlenie pomieszczeń w aspekcie efektywnego wykorzystania energii,
 • Efektywne wykorzystanie energii w planowaniu przestrzennym,
 • Minimalizacja zużycia energii w aerodynamice budynków i obszarów miejskich,
 • Odnawialne i alternatywne źródła energii,
 • Racjonalizacja zapotrzebowania w ciepło i wodę oraz energooszczędne systemy wentylacji i klimatyzacji,
 • Efektywne wykorzystanie wody i zieleni w przestrzeni miejskiej,
 • Optymalne rozwiązania konstrukcyjne w obiektach hydrotechnicznych,
 • Wykorzystanie materiałów odpadowych w budownictwie zrównoważonym
 
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535