PL EN
REALIZACJE WSPÓŁCZESNEGO BUDOWNICTWA W EUROPIE W ASPEKCIE ENERGOOSZCZĘDNOŚCI I WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Śląska, Wydział Architektury
Data publikacji: 12-02-2018
 
BoZPE 2017;(2):91–100
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Na wybranych przykładach zabudowy współczesnej przedstawiono zastosowanie materiałów, technologii energooszczędnych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w tego rodzaju budownictwie i zagospodarowaniu przestrzennym tych obiektów. Analiza współczesnych realizacji architektonicznych dotyczyła zagadnień związanych z przystosowaniem współczesnego budownictwa do zmieniającego się klimatu. Wyznaczono najważniejsze kryteria wpływające na budynek, zarówno ze względu na zmieniający się klimat, jak i na obowiązujące przepisy prawne. Do analizy wybrano przykłady współczesnej architektury mieszkaniowej z Niemiec, Danii, Norwegii, Szwecji i Włoch. W pracy wykorzystano dokumentację zdjęciową wykonaną „in situ”. Przedstawiono wyniki analiz zastosowania proekologicznych materiałów i technologii.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535