PL EN
KOMPOZYTY W BUDOWNICTWIE ZRÓWNOWAŻONYM - PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ I PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Budownictwa
Data publikacji: 21-02-2018
 
BoZPE 2015;(1):126–133
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedstawiono materiały kompozytowe, które znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, a ich wynalezienie stało się punktem przełomowym w wielu dziedzinach życia. Opisano rodzaje włókien stosowanych do zbrojenia materiałów kompozytowych. Zaprezentowano również wykorzystanie kompozytów w budownictwie mostowym jako materiału konstrukcyjnego.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535