PL EN
PORÓWNANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO BEZ ŁOŻYSK GUMOWO-STALOWYCH I Z ŁOŻYSKAMI GUMOWO-STALOWYMI
 
Więcej
Ukryj
1
National University of Architecture and Construction of Armenia
Data publikacji: 21-02-2018
 
BoZPE 2014;(2):125–132
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono obliczenia dla 17-piętrowego żelbetowego ramowego budynku mieszkalnego bez wkładek stalowo-gumowych (r/m) i z częściami stalowo- -gumowymi dla obiektu narażonego na działanie sił sejsmicznych i pochodzących od nich momentów. Schemat rzutu budynku przedstawiono na rysunku 1. Budynek posiada w jednym kierunku trzy przęsła, w drugim kierunku cztery. Określono działające na budynek poziome siły sejsmiczne Q i momenty obrotowe Mk kr i wprowadzono je do programu komputerowego LIRA 9.6 R9. Jak wspomniano, obliczenia przeprowadzono bez i z uwzględnieniem wkładek gumowo-metalowych oraz obliczono zbrojenie za pomocą programu LIR-ARM. Porównano następujące parametry: siły sejsmiczne, procent zbrojenia, okresy wahań, przemieszczenia i pionowe siły we wkładkach gumowo-metalowych.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535