PL EN
SYSTEM CENTRALNEGO OGRZEWANIA I JEGO WPŁYW NA ZUŻYCIE CIEPŁA DO OGRZEWANIA BUDYNKÓW
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 27-03-2018
 
BoZPE 2012;(1):54–67
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule wykorzystano wyniki badań własnych prowadzonych w budynkach edukacyjnych. Dla scharakteryzowania systemów centralnego ogrzewania w bada-nych budynkach poddano analizie kilka cech zasadniczych dla systemu ogrzewania. Zaliczono do nich: rodzaj źródła zasilania w ciepło instalacji centralnego ogrzewa-nia, eksploatację instalacji, wyposażenie systemu centralnego ogrzewania w urządzenia i automatykę regulacyjną, charakterystykę źródła ciepła w kotłowniach własnych oraz eksploatację indywidualnego źródła ciepła.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535