PL EN
KOROZJA BIOLOGICZNA, JEJ PRZYCZYNY ORAZ WPŁYW NA IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNĄ BUDYNKU DREWNIANEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska
Data publikacji: 30-05-2018
 
BoZPE 2013;(2):71–78
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule została przedstawiona krótka charakterystyka drewna jako materiału konstrukcyjnego podatnego na atak larw owadów i grzybów domowych oraz przypadek korozji biologicznej w starym drewnianym domu. Opisane zostały szkody spowodowane grzybem domowym oraz przez owady z uwzględnieniem procesu naturalnego starzenia się konstrukcji i przeprowadzanych remontów. Zaproponowany został cykl prac remontowych ukierunkowanych na podwyższenie komfortu cieplnego.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535