PL EN
WSPARCIE BANKOWE PRZY REALIZACJI INSTALACJI BIOGAZOWYCH NA PODSTAWIE PRAWIDŁOWO SPORZĄDZONYCH PROJEKTÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Technical University of Kosice
Data publikacji: 20-04-2018
 
BoZPE 2012;(2):37–46
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W oparciu o wprowadzone przepisy ustawy nr 309/2009 dotyczące finansowego wsparcia odnawialnych źródeł energii na Słowacji banki wprowadziły mechanizmy dotujące powstawanie biogazowni i innych alternatywnych form produkcji energii. Banki oceniają finansowanie odnawialnych źródeł jako projekty niskiego ryzyka. Artykuł wskazuje na znaczenie prawidłowego przygotowania projektu jako istotne-go czynnika przy podejmowaniu decyzji przez bank co do przyszłego finansowania przedsięwzięcia. Realizacja projektu jest bowiem często uzależniona od wsparcia kredytowego banku lub finansowego w ramach dotacji UE. Rzetelne przygotowanie projektu przez przyszłych inwestorów staje się więc działaniem priorytetowym.
eISSN:2544-963X
ISSN:2299-8535